10 Februar 2016
Velkommen til Lægehuset Ryomgård

Patientklagenævnet

Patientklagenævnet tager sig af klager over sundhedspersonalets faglige virksomhed.

Når en patient skal klage til Patientklagenævnet, skal man formulere en skriftlig klage, eller man kan få tilsendt et klageskema, som man kan udfylde.

Forventet sagsbehandling på en ganske almindelig klagesag er ca. tre måneder, mens mere komplicerede sager varer ca. seks måneder.

Adresse:
Patientklagenævnet
Frederiksborggade 15
1360 København K
Tlf. 33 38 95 00